پست الکترونیک

abzarkhalesi@gmail.com

شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 الی 21

09160967211 / 06132256598

خوزستان - اهواز

خیابان آزادگان(24متری)روبروی پارک باغ معین پاساژ120 / کد پستی : 6193895695

ثبت شکایات و انتقادات

فرم ارتباط با فروشگاه ابزار سراخالصی

ضروری است که شما یک فرم با افزونه فرم ساز بسازید تا در این عنصر قابل نمایش باشد.